• Orenburg State Medical University 6, Sovetskaya street, Orenburg, Russia, 460000
  • Orenburg State Medical University admission@orenburgsmu.com
  • Orenburg State Medical University +7 968 565-04-64

Sports in Orenburg State Medical Academy

Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University
Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University
Orenburg State Medical University Orenburg State Medical University